Psykofyysinen fysioterapia
- kouluikäisille, aikuisille ja  vanhuksille


Sinulla voi olla mielenterveyden ongelmia, neurologinen sairaus, tuki- ja liikuntaelin sairaus tai neuropsykiatrinen häiriö (esim. AD(H)D, Asperger, autismi).

Psykofyysinen fysioterapia sopii ihmisille, joilla on mm.

 • stressioireita, jännittyneisyyttä, väsymystä, uupumusta
 • pitkittynyt kiputila, esim. selkäkipu, erilaisia päänsärkyjä, vaikeita kiputiloja kuten CRPS
 • hengitysvaikeuksia
 • alakuloisuutta, masennusta
 • haittaavaa ahdistusta tai ahdistuneisuushäiriöitä: pelkoja, paniikkihäiriö, yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, pakko-oireinen häiriö, traumaperäinen stressihäiriö
 • unihäiriötä tai unettomuutta: nukahtamisvaikeus, katkonainen uni eli vaikeus pysyä unessa, liian varhainen herääminen, virkistämätön uni
 • vireystilan tunnistamisen ja säätelyn vaikeuksia
 • tarkkaavuus- ja keskittymisvaikeuksia
 • kehon tiedostamisen  ja hallinnan vaikeuksia, jotka näkyvät usein perusliikkumisessa

Jos jäit pohtimaan sopiiko psykofyysinen fysioterapia sinulle,
niin soita ja keskustellaan tilanteestasi.
fysioterapeutti Hannele Laitinen

 

Nuoren kuntoutujan kokemuksia psykofyysisestä fysioterapiasta migreeniin, ahdistukseen ja oksentamisen pelkoon liittyen; Mistä apua, kun nuori pelkää mennä kouluun?https://aidant.fi/ajankohtaista/asiakashaastattelut/143-mista-apua-kun-nuori-pelkaa-memma-kouluun


Psykofyysinen fysioterapia
- opettele pysähtymään kehon äärelle ja tuntemaan sen kautta uudella tavalla

Psykofyysinen fysioterapia perustuu kokemukselliseen oppimiseen, jossa tutkitaan: 

 • miten kehon äärelle voi pysähtyä, 
 • miten kehoa voi kuunnella,
 • miten kehossa voi olla
 • miten tunteet voivat olla kehossa,
 • miten tunteet voivat liikkua kehossa, 
 • miten keho voi olla turvallinen arjen kumppani.
Psykofyysisessä fysioterapiassa opetellaan kehon kautta kohtaamaan ja käsittelemään kehon tuntemuksia ja kehokokemuksia sekä etsimään omaan elämään sopivia selviytymiskeinoja ja ratkaisuja.

Keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden ja ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Kehon asento vaikuttaa mielialaan ja mieliala kehon asentoon. Tunteet aktivoivat ensimmäisenä kehon ja saavat aikaan fyysisen reaktion, minkä ihminen huomaa kehon tuntemuksina ja kokemuksina. Tunteet vaikuttavat välittömästi hengitykseen, jo ennen kuin ihminen oivaltaa niiden vaikuttavan kehossaan. Jännitys on kehon luonnollinen tapa suojautua vaikeilta asioilta, mutta se miten paljon ja missä jännitystä tarvitaan vaihtelee tilanteen mukaan. 


Psykofyysisessä fysioterapiassa lähtökohtana on aina aistiva ja kokeva keho. Fysioterapiassa tutkitaan kehon ja mielen yhteyttä, mitä sinussa tapahtuu nyt? Miten voit esimerkiksi istua alas epämukavan tunteen kanssa? Kehollisten harjoitusten kautta opetellaan pysähtymään, kuuntelemaan ja kokemaan, huomioimaan kehon tuntemuksia ja säätelemään kehon toimintaa, sen vireystilaa ja perusjännitystä arjen elämää tukevaksi. Myönteisten kehokokemusten kautta lisätään luottamusta omaan kehoon ja sen hermojärjestelmän joustavuuteen. 

Psykofyysiseen fysioterapiaan voi tutustua tarkemmin lukemalla erikoistumisopinnoissa kirjoittamani kehittämistehtävän: Keho kumppaniksi ihmetellen, kokien ja oppien – Ahdistuksen säätely psykofyysisessä fysioterapiassa.

 

Keho ja sen aistit kulkevat aina mukanasi

Keho on läsnä vain tässä hetkessä, toisin kuin ajatukset, jotka liikkuvat menneisyyden, tämän hetken ja tulevaisuuden välillä. Kehon avulla mieli voi oppia olemaan reagoimatta ja valita tietoisemmin. Kun opettelet esimerkiksi tunnustelemaan ja hakemaan kehon tasapainoisen asennon, se viestii tiedostamattomasti luottamuksen ja turvallisuuden tunteita ja rauhoittaa mieltäsi. Tasapainoinen asento lisää jämäkkyyttä ja tukee sinua sekä sisäisesti että ulkoisesti. Asennon muuttuminen auttaa sinua ilmaisemaan rohkeammin myös mielipiteitä ja toiveita, rajaamaan olemistasi. 

Peruskehotietoisuus on lähtökohta ja väline mielen harjoittamiseen ja ennen kaikkea se on kaikille mahdollinen, opeteltavissa oleva taito. Basic Body Awareness Terapia BBAT, on fysioterapian peruskehotietoisuusmenetelmä, joka lähestyy tietoisuustaitoja kehon kautta. Voit tutustua BBAT-ryhmän kokemuksiin lukemalla Selkäliiton Hyvä Selkä -lehden numerossa 2/2016 julkaistun Hei keho, mitä kuuluu? –artikkelin.

 

Tervetuloa psykofyysiseen fysioterapiaan joko ilman lähetettä tai
lääkärin kirjoittamalla
fysioterapialähetteellä (SV 3FM),
jolloin voit hakea Kelakorvauksen.


"Oma keho matkakumppanina on

turvallista jatkaa elämäntaivalta."

- Hannele Laitinen 2015 -


 

Psykofyysisen fysioterapian sisältö

Psykofyysisessä fysioterapiassa tavoitteena on kehon kautta edistää ihmisen kokonaisvaltaista toimintakykyä. Tavoitteet määräytyvät ihmisen voimavarojen ja elämäntilanteen mukaan.


Harjoitukset

Psykofyysisessä fysioterapiassa tehdään asento-, liike-, hengitys-, kehotietoisuus-, mielikuva- ja rentoutumisharjoituksia, pehmytkudoskäsittelyjä ja vuorovaikutusta vahvistavia harjoituksia. Psykofyysisen fysioterapian harjoitusten valinnassa ja ohjaamisessa huomioidaan ihmisen nykyhetken voimavarat ja tuetaan kehon voimavarojen edistymistä. Siinä opetellaan myös tasapainon löytämistä palauttavan ja kuormittavan olemisen/tekemisen välille eli toimintakykyä edistävää rasitus-leporytmiä. Myös kaikissa liikkeissä on mukana aina rasituksen ja levon vaihtelu, minkä opettelu korostuu osana peruskehotietoista harjoittelua ja on äärimmäisen tärkeä taito kipujen yhteydessä. 

Uuden oppiminen onnistuu parhaiten optimaalisessa vireystilassa, minkä vuoksi fysioterapiassa opetellaan vireystilan tunnistamista ja säätelyä. Olennainen osa harjoittelua on myös itsemyötätunnon harjoittelu kehon kautta ja positiivisen kehokuvan tukeminen. Liikunnan korostamisen sijaan puhun tasapainoisesta liikkumisesta, joka on arjen monipuolista aktiivisuutta omien voimavarojen ja mielenkiinnon kohteiden mukaan. Liikkuminen voi olla myös tavoitteellista liikuntaa ja siihen ohjausta. Tasapainoinen liikkuminen edellyttää elämän ja tilanteiden toistuvaa rytmittämistä niin, että ihmisellä on riittävästi aikaa levolle ja liikkeelle.


Arviointi

Toteutuneen psykofyysisen fysioterapian arvioinnissa merkittävintä on, miten ihminen itse kokee oman arkielämänsä sujumisen ja toiminnan muuttuneen. Psykofyysisessä fysioterapiassa käytetään myös mittareita ja ne valitaan yksilöllisesti. 

"Mielenterveys on
tasapainoisen olemisen ja tekemisen tunnustelua Elämän Keinulaudalla.
Se on yhtä altis muuttujille kuin sää,
mutta sateenkin sattuessa pärjää kumisaappailla."


- Psykofyysisen fysioterapian erikoistumisopinnoissa
ryhmätyön tuloksena syntynyt ajatus 2015 -


Rentosyke_tietosuojaseloste.pdf

www.rentosyke.fi - päivitetty 19.5.2021