Psykofyysinen fysioterapia - Kouluikäisistä vanhuksiin


Sinulla voi olla mielenterveyden ongelmia, neurologinen sairaus, tuki- ja liikuntaelin sairaus tai neuropsykiatrinen häiriö (esim. AD(H)D, Asperger, autismi).

Psykofyysinen fysioterapia sopii ihmisille, joilla on mm.

  • stressioireita, jännittyneisyyttä, uupumusta, väsymystä
  • pitkittynyt kiputila, esim. selkäkipu, erilaisia päänsärkyjä, CRPS
  • hengitysvaikeuksia
  • alakuloisuutta, masennusta
  • haittaavaa ahdistusta tai ahdistuneisuushäiriöitä: pelkoja, paniikkihäiriö, yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, pakko-oireinen häiriö, traumaperäinen stressihäiriö
  • unihäiriötä tai unettomuutta: nukahtamisvaikeus, katkonainen uni eli vaikeus pysyä unessa, liian varhainen herääminen, virkistämätön uni
  • vireystilan tunnistamisen ja säätelyn vaikeuksia
  • tarkkaavuus- ja keskittymisvaikeuksia
  • kehon tiedostamisen  ja hallinnan vaikeuksia, jotka näkyvät usein perusliikkumisessa

Jos jäit pohtimaan sopisiko psykofyysinen fysioterapia sinulle,
niin soita ja pohditaan yhdessä.

- OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ
- IHMETTELE JA KYSY
fysioterapeutti Hannele Laitinen

 

Nuoren kuntoutujan kokemuksia psykofyysisestä fysioterapiasta migreeniin, ahdistukseen ja oksentamisen pelkoon liittyen; Mistä apua, kun nuori pelkää mennä kouluun?https://aidant.fi/ajankohtaista/asiakashaastattelut/143-mista-apua-kun-nuori-pelkaa-memma-kouluun


Psykofyysinen fysioterapia
- Hyvään oloon kehon ja sen kokemusten kautta

Psykofyysinen fysioterapia perustuu kokemukselliseen oppimiseen, jossa tutkitaan ja opitaan, miten keho voi olla kumppani ja arjen turvaverkko. Keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden ja ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Kehon asento vaikuttaa mielialaan ja mieliala kehon asentoon. Psykofyysisessä fysioterapiassa opetellaan kehon kautta kohtaamaan ja käsittelemään omia tuntemuksia ja kehokokemuksia sekä etsimään omaan elämään sopivia selviytymiskeinoja ja ratkaisuja. Psykofyysistä fysioterapiaa toteutetaan yksilö- ja ryhmäfysioterapiana.


Tunteet aktivoivat ensimmäisenä kehon fyysisen reaktion aiheuttaen kehotuntemuksia ja kehokokemuksia sekä vaikuttaen välittömästi hengitykseen. Jännitys on kehon luonnollinen tapa suojautua vaikeilta asioilta. Psykofyysisessä fysioterapiassa lähtökohtana on aistiva ja kokeva keho. Fysioterapiassa tutkitaan kehon ja mielen yhteyttä, mitä sinussa tapahtuu nyt? Miten voit esimerkiksi istua alas epämukavan tunteen kanssa? Kehollisten harjoitusten kautta opetellaan huomioimaan, kuuntelemaan ja kokemaan kehon tuntemuksia ja säätelemään kehon toimintaa. Myönteisten kehokokemusten kautta lisätään luottamusta omaan kehoon ja sen hermojärjestelmän joustavuuteen. Psykofyysisessä fysioterapiassa opetellaan säätelemään omaa vireystilaa ja perusjännitystä optimaaliseksi kehon kautta. Asiaan voi tutustua tarkemmin lukemalla psykofyysisen fysioterapian erikoistumisopinnoissa kirjoittamani kehittämistehtävän: Keho kumppaniksi ihmetellen, kokien ja oppien – Ahdistuksen säätely psykofyysisessä fysioterapiassa.

 

Keho ja sen aistit kulkevat aina mukana

Keho on läsnä vain tässä hetkessä, toisin kuin ajatukset, jotka liikkuvat menneisyyden, tämän hetken ja tulevaisuuden välillä. Kehon avulla mieli voi oppia olemaan reagoimatta ja valita tietoisemmin. Kun opettelet esimerkiksi tunnustelemaan ja hakemaan kehon tasapainoisen asennon, se viestii tiedostamattomasti luottamuksen ja turvallisuuden tunteita ja rauhoittaa myös mieltäsi. Tasapainoinen asento lisää jämäkkyyttä ja tukee sinua sekä sisäisesti että ulkoisesti ilmaisemaan rohkeammin mielipiteitäsi ja toiveitasi. Kehotietoisuus on lähtökohta ja väline mielen harjoittamiseen ja ennen kaikkea se on kaikille mahdollinen, opeteltavissa oleva taito. Basic Body Awareness Terapia (BBAT), on fysioterapian kehotietoisuusmenetelmä, joka lähestyy tietoisuustaitoja kehon kautta. Voit tutustua BBAT-ryhmän kokemuksiin lukemalla Selkäliiton Hyvä Selkä -lehden numerossa 2/2016 julkaistun Hei keho, mitä kuuluu? –artikkelin.

 

Tervetuloa psykofyysiseen fysioterapiaan joko ilman lähetettä tai
lääkärin kirjoittamalla
fysioterapialähetteellä (SV 3FM),
jolloin voit hakea Kelakorvauksen.


"Oma keho matkakumppanina on

turvallista jatkaa elämäntaivalta."

- Hannele Laitinen 2015 -


 

Psykofyysisen fysioterapian sisältö

Psykofyysisessä fysioterapiassa tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistyminen. Tavoitteet määräytyvät aina ihmisen voimavarojen ja elämäntilanteen mukaan.


Harjoitukset

Psykofyysisessä fysioterapiassa tehdään asento-, liike-, hengitys-, kehotietoisuus- ja rentoutusharjoituksia, pehmytkudoskäsittelyjä ja vuorovaikutusta vahvistavia harjoituksia.  Psykofyysisen fysioterapian harjoitusten valinnassa ja ohjaamisessa huomioidaan ihmisen nykyhetken voimavarat ja tuetaan kehon voimavarojen edistymistä. Psykofyysisessä fysioterapiassa opetellaan toimintakykyä edistävää rasitusleporytmiä eli tasapainoa palauttavan olemisen ja kuormittavan tekemisen välille. Uuden oppiminen mahdollistuu parhaiten optimaalisessa vireystilassa, jonka vuoksi opetellaan vireystilan tunnistamista ja säätelyä. Olennainen osa harjoittelua on myös itsemyötätunnon harjoittelu kehon kautta ja positiivisen kehokuvan edistyminen. 

Liikunnan korostamisen sijaan puhun tasapainoisesta liikkumisesta, joka on arjen monipuolista aktiivisuutta omien voimavarojen mukaan, levon ja liikkeen vuorottelua sisältäen myös tavoitteellisen liikunnan. Tasapainoinen liikkuminen edellyttää elämän ja tilanteiden toistuvaa rytmittämistä niin, että ihmisellä on riittävästi aikaa levolle ja liikkeelle.


Arviointi

Toteutuneen psykofyysisen fysioterapian arvioinnissa merkittävintä on, miten ihminen itse kokee oman arkielämänsä sujumisen ja toiminnan muuttuneen. Psykofyysisessä fysioterapiassa käytetään mittareita, jotka valitaan aina yksilöllisesti. 

"Mielenterveys on
tasapainoisen olemisen ja tekemisen tunnustelua Elämän Keinulaudalla.
Se on yhtä altis muuttujille kuin sää,
mutta sateenkin sattuessa pärjää kumisaappailla."


- Psykofyysisen fysioterapian erikoistumisopinnoissa
ryhmätyön tuloksena syntynyt ajatus 2015 -


Rentosyke_tietosuojaseloste.pdf

www.rentosyke.fi - päivitetty 7.4.2019