Allasterapia - kokemuksellisuutta ja kuplivaa iloa


 

Allasterapiassa edetään yksilöllisesti, huomioiden ihmisen voimavarat ja vesirohkeus. Korostan ohjauksessani mielen, hengityksen ja kehon yhteyttä kokemuksellisen oppimisen kautta.

 
 

Miten olet ja liikut vedessä?

Millainen on vesirohkeutesi?

Entä vesitaitosi?

Uimataitosi?


Vesi on monipuolinen liikkumisympäristö


Vesi luo ihanteellisen ympäristön liikkumiselle ja se tarjoaa mahdollisuuden uusille liikekokemuksille ja monipuoliselle harjoittelulle. Vedessä voi liikkua painovoiman vaikutuksia vähentäen, jopa painovoimattomuutta kokien ja ennen kaikkea veden kolmiulotteiseen ympäristöön ja altaan kolmeen tasoon (pinta, välitila ja pohja) tutustuen. Liikkeitä voi tehdä vedessä eri suuntiin: eteen - taakse, ylös - alas, oikealle - vasemmalle ja ympäri, tutkien olemisen ja liikkeiden monipuolisuutta.

Allasterapiassa tehdään mm. hengitys-, ääni-, tasapaino-, koordinaatio- ja kävelyharjoituksia, erilaisia lihasvoimaa, kestävyyttä tai liikkuvuutta edistäviä harjoituksia, venytellään, rentoudutaan ja opetellaan vesirohkeutta, vesitaitoja, uimataitoa, uintitekniikoita, sukellusta tai vesijuoksua. Välineitä käytetään tilanteen mukaan monipuolistamaan ja tukemaan vedessä harjoittelua.


Veden ominaisuudet tukevat harjoittelua

Veden avulla voidaan luoda monipuolisia haasteita ja mahdollisuuksia tasapainoisen asennon ja liikkumisen harjoitteluun, yleensäkin kehotietoisuuden edistymiseen.


 • Vesi koskettaa
  - Miltä veden kosketus tuntuu? Mikä on vesirajasi?
  Veden kosketuksen ja lämpötilan kokeminen on yksilöllistä. Iho sopeutuu 5-10 minuutin aikana veden lämpötilaan. Jäähtyminen on vedessä 2 - 5 kertaa nopeampaa kuin ilmassa. Uimalakin, uimapaidan ja pitkälahkeisen/-hihaisen uima-asun käyttäminen vähentävät jäähtymistä.

 • Vesi puristaa
  Miten vesi puristaa sinua?
  Veden hydrostaattinen paine lisääntyy mentäessä pinnalta syvemmälle. Pystyasennossa veden paine on jalkaterissä ja nilkoissa hieman korkeampi kuin diastolinen verenpaine, mikä vähentää turvotusta. Jo vedessä oleminen on hengitysharjoittelua, koska veden aiheuttama hydrostaattinen paine vastustaa sisäänhengitystä ja avustaa uloshengitystä.

 • Vesi kannattaa
  Miten vesi kannattaa sinua? Miten löydät tasapainoisen kellunta-asennon?
  Veden staattinen noste keventää ihmisen painoa. Esim. 75 kg painava ihminen painaa vedessä seisoessaan vedenpinta hartioiden tasolla 7,5 kg tai vedenpinta reisien tasolla 37,5 kg. Uimarin paino vähenee altaassa lähes 90 %, joten kehonosat eivät rasitu liikaa. Veden staattinen noste ja kehon kelluvuus (kehon rakenne ja ominaispaino) helpottavat liikkumista. Kelluntakykyyn vaikuttavat kehon asento, hengitystekniikka ja veden kantavuuteen luottaminen.
  Veden dynaaminen noste syntyy liikkeen seurauksena ja siihen vaikuttavat veden virtaus ja pyörteet. Veden dynaaminen noste keventää ylöspäin suuntautuvia liikkeitä kuten hyppyjä ja juoksemista, mutta vastustaa alaspäin suuntautuvia liikkeitä kuten sukeltamista.

 • Vesi vastustaa, hidastaa ja pehmentää
  Kuinka liikun ja etenen vedessä? Mitä haluan liikkumiseltani?
  Vesi on 1000 kertaa tiheämpää kuin ilma. Vesi vastustaa liikkeitä 9-kertaisesti kuivalla maalla liikkumiseen verrattuna. Veden vastus lisääntyy kun eteenpäin suuntautuva vedenalainen pinta-ala tai liikkumisnopeus lisääntyvät. Vastus lisääntyy suhteessa nopeuden neliöön.

Vesi vaikuttaa kehon toimintaan eli fysiologiaan ja aisteihin

Vedessä oleminen ja liikkuminen vaikuttavat kehoon monipuolisesti.


Kehon toiminnassa eli fysiologiassa tapahtuvia muutoksia


 • Sydän ja verenkierto
  Sydämen toiminta ja verenkierto muuttuvat vedessä. Veden paineen seurauksena noin 0,7 litraa verta siirtyy kehon ääreisosista rintakehän sisälle, jolloin sydämen diastolinen täyttyminen eli ”lepotäyttyminen” lisääntyy jopa 2,5 desilitraa. Tämän vuoksi sydämen isku- ja minuuttitilavuus suurenevat ja syke pienenee vedessä 3-17 lyöntiä/minuutti.

 • Munuaiset
  Virtsaneritys lisääntyy jopa 3-kertaiseksi, mikä jouduttaa myös kehon jäähtymistä. Vedessä liikkumisen jälkeen on tärkeä huomioida riittävä nesteytys.

 • Keuhkot
  Hengitystaajuus pienenee, koska sydämen syke pienenee. Hengitysteiden virtausvastus ja hengitysliikkeen laajuus sekä kaasujen siirtyminen keuhkoista verenkiertoon tehostuvat, hapenkulutus lisääntyy ja keuhkojen kärkiosien tuuletus kiihtyy.
 
 

Aisteissa tapahtuvia muutoksia

 • Näköaisti
  Vesi toimii "suurennuslasina". Katselun kohteet ovat vedessä 1/3 suurempia kuin oikeasti ja näyttävät olevan 25 % lähempänä. Etäisyydet muuttuvat veden taittoilmiön vuoksi, mikä aiheuttaa arviointivirheitä.

 • Kuulo- ja tasapainoaisti
  Vedessä äänilähteen suuntaa on vaikea paikallistaa, koska ääniaallot etenevät nopeasti, lähes 1,5 km/sekunti ja ne vaihtavat suuntaa veden alla taittuessaan lämpökerrosten välillä. Tasapainoaisti ei toimi vedessä kuten kuivalla maalla maan vetovoiman vaikuttaessa, koska vedessä ”leijutaan painottomassa tilassa”. Vedessä voi parhaimmillaan kokea rauhoittavan hiljaisuuden ja painottomuuden.

 • Tuntoaisti
  Vesi ympäröi meidät kauttaaltaan ja lisää näin kosketustuntoaistimuksia, mikä heikentää tuntoaistia. Veden paine puolestaan lisää painetuntoaistimusta, mikä rauhoittaa kehoa. Yleensä vesi vähentää kiputuntemuksia, mutta ne voivat myös veden paineen vaikutuksesta lisääntyä etenin veteen mennessä ja sieltä poistuessa. Vedessä ollessa keho tottuu paineen vaihteluun 5-10 minuutin kuluessa, jolloin kiputuntemukset vähenevät.

Tavataan altaalla,
veden äärellä.

Rentosyke_tietosuojaseloste.pdf

www.rentosyke.fi - päivitetty 7.4.2019