Allasterapia - kuplivia kokemuksia ja iloa


 

Allasterapiassa edetään yksilöllisesti huomioiden ihmisen voimavarat ja vesirohkeus. Korostan ohjauksessa kehon, hengityksen ja mielen yhteyttä kokemuksellisen oppimisen kautta. Teen altaalla myös manuaalisia fasciakäsittelyjä, kraniosakraaliterapiaa vedessä.

 
 

Miten olet ja liikut vedessä?

Millainen on vesirohkeutesi?

Entä vesitaitosi?

Uimataitosi?


Vesi on monipuolinen liikkumisympäristö


Vesi luo ihanteellisen ympäristön liikkumiselle. Se tarjoaa mahdollisuuden uusille liikekokemuksille ja monipuoliselle harjoittelulle. Vedessä voi liikkua painovoiman vaikutuksia vähentäen, jopa painovoimattomuutta kokien. Se tarjoaa kolmiulotteisen ympäristön, missä voi tutustua altaan kolmeen tasoon (pinta, välitila, pohja). Liikkeitä voi tehdä vedessä monipuolisiin suuntiin: eteen - taakse, ylös - alas, oikealle - vasemmalle ja ympäri. Vesi tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia kokea olemista ja liikkumista ja nauttia sen vapaudesta.

Allasterapiassa tehdään mm. hengitys-, ääni-, tasapaino-, koordinaatio- ja kävelyharjoituksia, erilaisia lihasvoimaa, kestävyyttä tai liikkuvuutta edistäviä liikkeitä, venytellään, rentoudutaan ja opetellaan vesirohkeutta, vesitaitoja, uimataitoa, uintitekniikoita, sukellusta ja/tai vesijuoksua. Välineitä käytetään tarpeen mukaan tukemaan vedessä harjoittelua. Käytän vedessä manuaalista ohjausta/käsittelyjä, etenkin fasciakäsittelyjä kraniosakraaliterapian menetelmin.


Veden ominaisuudet tukevat harjoittelua

Veden avulla voidaan luoda monipuolisia haasteita ja mahdollisuuksia tasapainoisen asennon ja liikkumisen harjoitteluun, yleensäkin kehotietoisuuden edistymiseen.


Vesi koskettaa
Miltä veden kosketus tuntuu?
- Mikä on vesirajasi?

Veden kosketuksen ja lämpötilan kokeminen on yksilöllistä. Iho sopeutuu 5-10 minuutin aikana veden lämpötilaan. Jäähtyminen on vedessä 2 - 5 kertaa nopeampaa kuin ilmassa. Jäähtymistä voit vähentää käyttämällä uimalakkia, uimapaitaa ja/tai pitkälahkeista/-hihaista uima-asua

Vesi puristaa 
Miten vesi puristaa sinua?
Veden hydrostaattinen paine lisääntyy mentäessä pinnalta syvemmälle. Pystyasennossa veden paine on jalkaterissä ja nilkoissa hieman korkeampi kuin diastolinen verenpaine, mikä vähentää turvotusta. Jo vedessä oleminen on hengitysharjoittelua, koska veden aiheuttama hydrostaattinen paine vastustaa sisäänhengitystä ja avustaa uloshengitystä.

Vesi kannattaa
Miten vesi kannattaa sinua?
- Miten löydät tasapainoisen kellunta-asennon?
Veden staattinen noste keventää ihmisen painoa. Esim. 75 kg painava ihminen painaa vedessä seisoessaan vedenpinta hartioiden tasolla 7,5 kg tai vedenpinta reisien tasolla 37,5 kg. Uimarin paino vähenee altaassa lähes 90 %, joten kehonosat eivät rasitu liikaa. Veden staattinen noste ja kehon kelluvuus (kehon rakenne ja ominaispaino) helpottavat liikkumista. Kelluntakykyyn vaikuttavat kehon asento, hengitystekniikka ja veden kantavuuteen luottaminen.
Veden dynaaminen noste syntyy liikkeen seurauksena ja siihen vaikuttavat veden virtaus ja pyörteet. Veden dynaaminen noste keventää ylöspäin suuntautuvia liikkeitä kuten hyppyjä ja juoksemista, mutta vastustaa alaspäin suuntautuvia liikkeitä kuten sukeltamista.

Vesi vastustaa, hidastaa ja pehmentää
- Kuinka liikun ja etenen vedessä?
- Mitä haluan liikkumiseltani?
Vesi on 1000 kertaa tiheämpää kuin ilma. Vesi vastustaa liikkeitä 9-kertaisesti kuivalla maalla liikkumiseen verrattuna. Veden vastus lisääntyy kun eteenpäin suuntautuva vedenalainen pinta-ala ja/tai liikkumisnopeus lisääntyvät. Vastus lisääntyy suhteessa nopeuden neliöön.

Vesi vaikuttaa kehon toimintaan eli fysiologiaan ja aisteihin

Vedessä oleminen ja liikkuminen vaikuttavat kehoon monipuolisesti.


Kehon toiminnassa eli fysiologiassa tapahtuvia muutoksia


 • Sydän ja verenkierto
  Sydämen toiminta ja verenkierto muuttuvat vedessä. Veden paineen seurauksena noin 0,7 litraa verta siirtyy kehon ääreisosista rintakehän sisälle, jolloin sydämen diastolinen täyttyminen eli ”lepotäyttyminen” lisääntyy jopa 2,5 desilitraa. Tämän vuoksi sydämen isku- ja minuuttitilavuus suurenevat ja syke pienenee vedessä 3-17 lyöntiä/minuutti.

 • Munuaiset
  Virtsaneritys lisääntyy jopa 3-kertaiseksi, mikä jouduttaa myös kehon jäähtymistä. Vedessä liikkumisen jälkeen on tärkeä huomioida riittävä nesteytys.

 • Keuhkot
  Hengitystaajuus pienenee, koska sydämen syke pienenee. Hengitysteiden virtausvastus ja hengitysliikkeen laajuus sekä kaasujen siirtyminen keuhkoista verenkiertoon tehostuvat, hapenkulutus lisääntyy ja keuhkojen kärkiosien tuuletus kiihtyy.
 
 

Aisteissa tapahtuvia muutoksia

 • Näköaisti
  Vesi toimii "suurennuslasina". Katselun kohteet ovat vedessä 1/3 suurempia kuin oikeasti ja näyttävät olevan 25 % lähempänä. Etäisyydet muuttuvat veden taittoilmiön vuoksi, mikä aiheuttaa arviointivirheitä.

 • Kuulo- ja tasapainoaisti
  Vedessä äänilähteen suuntaa on vaikea paikallistaa, koska ääniaallot etenevät nopeasti, lähes 1,5 km/sekunti. Lisäksi ääniaallot vaihtavat suuntaa veden alla taittuessaan lämpökerrosten välillä. Tasapainoaisti ei toimi vedessä kuten kuivalla maalla maan vetovoiman vaikuttaessa, koska vedessä ”leijutaan painottomassa tilassa”. Vedessä voi parhaimmillaan kokea rauhoittavan hiljaisuuden ja painottomuuden.

 • Tuntoaisti
  Vesi ympäröi meidät kauttaaltaan ja lisää näin kosketustuntoaistimuksia, mikä heikentää tuntoaistia. Veden paine puolestaan lisää painetuntoaistimusta ja rauhoittaa näin kehoa. Yleensä vesi vähentää kiputuntemuksia, mutta ne voivat myös veden paineen vaikutuksesta lisääntyä. Näin käy usein esim. CRPS kuntoutujille veteen mennessä ja sieltä poistuessa. Vedessä ollessa keho tottuu paineen vaihteluun 5-10 minuutin kuluessa, jolloin kiputuntemukset vähenevät.

Tavataan altaalla,
veden äärellä.

Rentosyke_tietosuojaseloste.pdf

www.rentosyke.fi - päivitetty 19.5.2021